پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
12418
بیشترین: 
13179
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12757
زمان: 
6/25 21:10
قیمت ین ژاپن امروز 25 شهریور 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 25 شهریور 1397 , 12757 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 10:20","price":12418},{"date":"1397/06/25 11:20","price":12452},{"date":"1397/06/25 11:30","price":13179},{"date":"1397/06/25 11:50","price":12594},{"date":"1397/06/25 12:00","price":12577},{"date":"1397/06/25 12:10","price":12482},{"date":"1397/06/25 12:20","price":12535},{"date":"1397/06/25 12:30","price":12549},{"date":"1397/06/25 12:50","price":12537},{"date":"1397/06/25 13:00","price":12585},{"date":"1397/06/25 13:10","price":12606},{"date":"1397/06/25 13:20","price":12647},{"date":"1397/06/25 13:30","price":12660},{"date":"1397/06/25 13:50","price":12685},{"date":"1397/06/25 14:00","price":12628},{"date":"1397/06/25 14:10","price":12635},{"date":"1397/06/25 14:30","price":12650},{"date":"1397/06/25 14:50","price":12630},{"date":"1397/06/25 15:00","price":12621},{"date":"1397/06/25 15:10","price":12593},{"date":"1397/06/25 15:20","price":12661},{"date":"1397/06/25 15:50","price":12669},{"date":"1397/06/25 16:00","price":12679},{"date":"1397/06/25 16:10","price":12677},{"date":"1397/06/25 16:20","price":12690},{"date":"1397/06/25 16:30","price":12704},{"date":"1397/06/25 16:50","price":12788},{"date":"1397/06/25 17:00","price":12844},{"date":"1397/06/25 17:10","price":12816},{"date":"1397/06/25 17:20","price":12810},{"date":"1397/06/25 17:30","price":12802},{"date":"1397/06/25 18:00","price":12760},{"date":"1397/06/25 18:10","price":12774},{"date":"1397/06/25 18:30","price":12760},{"date":"1397/06/25 18:50","price":12715},{"date":"1397/06/25 19:00","price":12743},{"date":"1397/06/25 19:10","price":12720},{"date":"1397/06/25 19:20","price":12673},{"date":"1397/06/25 19:30","price":12686},{"date":"1397/06/25 19:50","price":12631},{"date":"1397/06/25 20:00","price":12686},{"date":"1397/06/25 20:10","price":12673},{"date":"1397/06/25 20:30","price":12723},{"date":"1397/06/25 20:50","price":12728},{"date":"1397/06/25 21:00","price":12715},{"date":"1397/06/25 21:10","price":12757}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398