پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2024
بیشترین: 
2148
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2080
زمان: 
6/25 21:10
قیمت یوان چین امروز 25 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 25 شهریور 1397 , 2080 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 10:20","price":2024},{"date":"1397/06/25 11:20","price":2030},{"date":"1397/06/25 11:30","price":2148},{"date":"1397/06/25 11:50","price":2053},{"date":"1397/06/25 12:00","price":2050},{"date":"1397/06/25 12:10","price":2035},{"date":"1397/06/25 12:20","price":2043},{"date":"1397/06/25 12:30","price":2046},{"date":"1397/06/25 12:50","price":2044},{"date":"1397/06/25 13:00","price":2051},{"date":"1397/06/25 13:10","price":2055},{"date":"1397/06/25 13:20","price":2062},{"date":"1397/06/25 13:30","price":2064},{"date":"1397/06/25 13:50","price":2068},{"date":"1397/06/25 14:00","price":2059},{"date":"1397/06/25 14:10","price":2060},{"date":"1397/06/25 14:30","price":2062},{"date":"1397/06/25 14:50","price":2059},{"date":"1397/06/25 15:00","price":2057},{"date":"1397/06/25 15:10","price":2053},{"date":"1397/06/25 15:20","price":2064},{"date":"1397/06/25 15:50","price":2065},{"date":"1397/06/25 16:00","price":2067},{"date":"1397/06/25 16:10","price":2066},{"date":"1397/06/25 16:20","price":2069},{"date":"1397/06/25 16:30","price":2071},{"date":"1397/06/25 16:50","price":2085},{"date":"1397/06/25 17:00","price":2094},{"date":"1397/06/25 17:10","price":2089},{"date":"1397/06/25 17:20","price":2088},{"date":"1397/06/25 17:30","price":2087},{"date":"1397/06/25 18:00","price":2080},{"date":"1397/06/25 18:10","price":2082},{"date":"1397/06/25 18:30","price":2080},{"date":"1397/06/25 18:50","price":2073},{"date":"1397/06/25 19:00","price":2077},{"date":"1397/06/25 19:10","price":2074},{"date":"1397/06/25 19:20","price":2066},{"date":"1397/06/25 19:30","price":2068},{"date":"1397/06/25 19:50","price":2059},{"date":"1397/06/25 20:00","price":2068},{"date":"1397/06/25 20:10","price":2066},{"date":"1397/06/25 20:30","price":2074},{"date":"1397/06/25 20:50","price":2075},{"date":"1397/06/25 21:00","price":2073},{"date":"1397/06/25 21:10","price":2080}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398