پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2259
بیشترین: 
2398
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2321
زمان: 
6/25 21:10
قیمت لیر ترکیه امروز 25 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 25 شهریور 1397 , 2321 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 10:20","price":2259},{"date":"1397/06/25 11:20","price":2266},{"date":"1397/06/25 11:30","price":2398},{"date":"1397/06/25 11:50","price":2291},{"date":"1397/06/25 12:00","price":2288},{"date":"1397/06/25 12:10","price":2271},{"date":"1397/06/25 12:20","price":2281},{"date":"1397/06/25 12:30","price":2283},{"date":"1397/06/25 12:50","price":2281},{"date":"1397/06/25 13:00","price":2290},{"date":"1397/06/25 13:10","price":2294},{"date":"1397/06/25 13:20","price":2301},{"date":"1397/06/25 13:30","price":2303},{"date":"1397/06/25 13:50","price":2308},{"date":"1397/06/25 14:00","price":2298},{"date":"1397/06/25 14:10","price":2299},{"date":"1397/06/25 14:30","price":2301},{"date":"1397/06/25 14:50","price":2298},{"date":"1397/06/25 15:00","price":2296},{"date":"1397/06/25 15:10","price":2289},{"date":"1397/06/25 15:20","price":2304},{"date":"1397/06/25 15:50","price":2305},{"date":"1397/06/25 16:00","price":2307},{"date":"1397/06/25 16:10","price":2306},{"date":"1397/06/25 16:20","price":2309},{"date":"1397/06/25 16:30","price":2311},{"date":"1397/06/25 16:50","price":2327},{"date":"1397/06/25 17:00","price":2337},{"date":"1397/06/25 17:10","price":2332},{"date":"1397/06/25 17:20","price":2331},{"date":"1397/06/25 17:30","price":2329},{"date":"1397/06/25 18:00","price":2322},{"date":"1397/06/25 18:10","price":2324},{"date":"1397/06/25 18:30","price":2322},{"date":"1397/06/25 18:50","price":2313},{"date":"1397/06/25 19:00","price":2318},{"date":"1397/06/25 19:10","price":2314},{"date":"1397/06/25 19:20","price":2306},{"date":"1397/06/25 19:30","price":2308},{"date":"1397/06/25 19:50","price":2298},{"date":"1397/06/25 20:00","price":2308},{"date":"1397/06/25 20:10","price":2306},{"date":"1397/06/25 20:30","price":2315},{"date":"1397/06/25 20:50","price":2316},{"date":"1397/06/25 21:00","price":2313},{"date":"1397/06/25 21:10","price":2321}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398