پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
18176
بیشترین: 
19290
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18671
زمان: 
6/25 21:10
قیمت پوند امروز 25 شهریور 1397
قیمت پونددر تاریخ 25 شهریور 1397 , 18671 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 10:20","price":18176},{"date":"1397/06/25 11:20","price":18226},{"date":"1397/06/25 11:30","price":19290},{"date":"1397/06/25 11:50","price":18433},{"date":"1397/06/25 12:00","price":18407},{"date":"1397/06/25 12:10","price":18269},{"date":"1397/06/25 12:20","price":18346},{"date":"1397/06/25 12:30","price":18367},{"date":"1397/06/25 12:50","price":18350},{"date":"1397/06/25 13:00","price":18419},{"date":"1397/06/25 13:10","price":18450},{"date":"1397/06/25 13:20","price":18511},{"date":"1397/06/25 13:30","price":18530},{"date":"1397/06/25 13:50","price":18565},{"date":"1397/06/25 14:00","price":18483},{"date":"1397/06/25 14:10","price":18494},{"date":"1397/06/25 14:30","price":18514},{"date":"1397/06/25 14:50","price":18486},{"date":"1397/06/25 15:00","price":18473},{"date":"1397/06/25 15:10","price":18432},{"date":"1397/06/25 15:20","price":18531},{"date":"1397/06/25 15:50","price":18543},{"date":"1397/06/25 16:00","price":18558},{"date":"1397/06/25 16:10","price":18554},{"date":"1397/06/25 16:20","price":18573},{"date":"1397/06/25 16:30","price":18594},{"date":"1397/06/25 16:50","price":18717},{"date":"1397/06/25 17:00","price":18799},{"date":"1397/06/25 17:10","price":18758},{"date":"1397/06/25 17:20","price":18750},{"date":"1397/06/25 17:30","price":18738},{"date":"1397/06/25 18:00","price":18677},{"date":"1397/06/25 18:10","price":18696},{"date":"1397/06/25 18:30","price":18677},{"date":"1397/06/25 18:50","price":18610},{"date":"1397/06/25 19:00","price":18650},{"date":"1397/06/25 19:10","price":18618},{"date":"1397/06/25 19:20","price":18548},{"date":"1397/06/25 19:30","price":18568},{"date":"1397/06/25 19:50","price":18487},{"date":"1397/06/25 20:00","price":18568},{"date":"1397/06/25 20:10","price":18548},{"date":"1397/06/25 20:30","price":18622},{"date":"1397/06/25 20:50","price":18629},{"date":"1397/06/25 21:00","price":18610},{"date":"1397/06/25 21:10","price":18671}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398