کمترین: 
13740
بیشترین: 
14350
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14310
زمان: 
6/25 17:50
قیمت دلار امروزی / سبزه امروز 25 شهریور 1397
قیمت دلار امروزی / سبزهدر تاریخ 25 شهریور 1397 , 14310 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 10:20","price":13740},{"date":"1397/06/25 12:00","price":14200},{"date":"1397/06/25 13:00","price":14030},{"date":"1397/06/25 13:50","price":14220},{"date":"1397/06/25 14:30","price":14200},{"date":"1397/06/25 14:50","price":14170},{"date":"1397/06/25 15:20","price":14160},{"date":"1397/06/25 17:20","price":14350},{"date":"1397/06/25 17:50","price":14310}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399