کمترین: 
210.89
بیشترین: 
224.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
220
زمان: 
6/25 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 25 شهریور 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 25 شهریور 1397 , 220 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/25 00:00","price":224.59},{"date":"1397/06/25 02:30","price":222.22},{"date":"1397/06/25 03:00","price":221.62},{"date":"1397/06/25 05:30","price":222.22},{"date":"1397/06/25 06:00","price":221.62},{"date":"1397/06/25 08:30","price":217.7},{"date":"1397/06/25 09:00","price":210.89},{"date":"1397/06/25 11:30","price":216.24},{"date":"1397/06/25 12:00","price":217.2},{"date":"1397/06/25 14:30","price":219},{"date":"1397/06/25 15:00","price":218.55},{"date":"1397/06/25 17:30","price":219.9},{"date":"1397/06/25 18:00","price":221},{"date":"1397/06/25 20:30","price":219.02},{"date":"1397/06/25 21:00","price":219.9},{"date":"1397/06/25 23:30","price":220}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398