کمترین: 
13280
بیشترین: 
13900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13900
زمان: 
6/24 23:20
قیمت دلار هرات امروز 24 شهریور 1397
قیمت دلار هراتدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 13900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 15:10","price":13520},{"date":"1397/06/24 15:20","price":13480},{"date":"1397/06/24 15:30","price":13460},{"date":"1397/06/24 15:50","price":13450},{"date":"1397/06/24 16:00","price":13440},{"date":"1397/06/24 16:20","price":13460},{"date":"1397/06/24 16:30","price":13450},{"date":"1397/06/24 16:50","price":13460},{"date":"1397/06/24 17:00","price":13450},{"date":"1397/06/24 17:10","price":13460},{"date":"1397/06/24 17:20","price":13450},{"date":"1397/06/24 17:30","price":13460},{"date":"1397/06/24 17:50","price":13450},{"date":"1397/06/24 18:50","price":13500},{"date":"1397/06/24 19:10","price":13490},{"date":"1397/06/24 19:20","price":13520},{"date":"1397/06/24 19:50","price":13600},{"date":"1397/06/24 20:10","price":13650},{"date":"1397/06/24 20:20","price":13750},{"date":"1397/06/24 20:50","price":13785},{"date":"1397/06/24 21:00","price":13710},{"date":"1397/06/24 21:20","price":13730},{"date":"1397/06/24 21:50","price":13720},{"date":"1397/06/24 22:10","price":13280},{"date":"1397/06/24 22:20","price":13760},{"date":"1397/06/24 22:50","price":13800},{"date":"1397/06/24 23:00","price":13820},{"date":"1397/06/24 23:10","price":13860},{"date":"1397/06/24 23:20","price":13900}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398