کمترین: 
27
بیشترین: 
28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
28
زمان: 
6/24 13:10
قیمت درام ارمنستان امروز 24 شهریور 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 24 شهریور 1397 , 28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 13:00","price":27},{"date":"1397/06/24 13:10","price":28}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398