کمترین: 
13600
بیشترین: 
13600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13600
زمان: 
6/24 13:00
قیمت دلار امروزی / سبزه امروز 24 شهریور 1397
قیمت دلار امروزی / سبزهدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 13600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 13:00","price":13600}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399