کمترین: 
2093000
بیشترین: 
2113000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2093000
زمان: 
6/24 13:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 24 شهریور 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 2093000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 12:06","price":2113000},{"date":"1397/06/24 12:42","price":2103000},{"date":"1397/06/24 13:06","price":2093000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398