کمترین: 
2090000
بیشترین: 
2110000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2091000
زمان: 
6/24 16:06
قیمت نیم سکه امروز 24 شهریور 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 2091000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 12:06","price":2110000},{"date":"1397/06/24 12:42","price":2100000},{"date":"1397/06/24 13:06","price":2090000},{"date":"1397/06/24 16:06","price":2091000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398