پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1609500
بیشترین: 
1659500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1659500
زمان: 
6/24 20:10
قیمت آبشده جهانی امروز 24 شهریور 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 1659500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 11:45","price":1612500},{"date":"1397/06/24 11:50","price":1621500},{"date":"1397/06/24 11:55","price":1622500},{"date":"1397/06/24 12:05","price":1620500},{"date":"1397/06/24 12:10","price":1612500},{"date":"1397/06/24 12:15","price":1609500},{"date":"1397/06/24 12:20","price":1610500},{"date":"1397/06/24 12:25","price":1615500},{"date":"1397/06/24 12:30","price":1613500},{"date":"1397/06/24 12:40","price":1610500},{"date":"1397/06/24 12:45","price":1609500},{"date":"1397/06/24 12:50","price":1611500},{"date":"1397/06/24 12:55","price":1615500},{"date":"1397/06/24 13:00","price":1619500},{"date":"1397/06/24 13:05","price":1612500},{"date":"1397/06/24 13:15","price":1617500},{"date":"1397/06/24 13:20","price":1616500},{"date":"1397/06/24 13:25","price":1617500},{"date":"1397/06/24 13:30","price":1614500},{"date":"1397/06/24 13:40","price":1617500},{"date":"1397/06/24 13:45","price":1624500},{"date":"1397/06/24 13:50","price":1627500},{"date":"1397/06/24 13:55","price":1620500},{"date":"1397/06/24 14:00","price":1624500},{"date":"1397/06/24 14:05","price":1629500},{"date":"1397/06/24 14:10","price":1623500},{"date":"1397/06/24 14:15","price":1629500},{"date":"1397/06/24 14:20","price":1630500},{"date":"1397/06/24 14:30","price":1626500},{"date":"1397/06/24 14:40","price":1631500},{"date":"1397/06/24 14:45","price":1633500},{"date":"1397/06/24 14:50","price":1635500},{"date":"1397/06/24 15:00","price":1627500},{"date":"1397/06/24 15:05","price":1634500},{"date":"1397/06/24 15:10","price":1635500},{"date":"1397/06/24 15:15","price":1631500},{"date":"1397/06/24 15:20","price":1630500},{"date":"1397/06/24 15:25","price":1629500},{"date":"1397/06/24 15:30","price":1631500},{"date":"1397/06/24 15:40","price":1630500},{"date":"1397/06/24 15:45","price":1628500},{"date":"1397/06/24 15:55","price":1629500},{"date":"1397/06/24 16:00","price":1631500},{"date":"1397/06/24 16:05","price":1629500},{"date":"1397/06/24 16:15","price":1632500},{"date":"1397/06/24 16:30","price":1633500},{"date":"1397/06/24 16:40","price":1632500},{"date":"1397/06/24 16:45","price":1636500},{"date":"1397/06/24 16:50","price":1634500},{"date":"1397/06/24 16:55","price":1631500},{"date":"1397/06/24 17:15","price":1629500},{"date":"1397/06/24 17:40","price":1630500},{"date":"1397/06/24 17:45","price":1632500},{"date":"1397/06/24 17:55","price":1633500},{"date":"1397/06/24 18:00","price":1631500},{"date":"1397/06/24 18:05","price":1632500},{"date":"1397/06/24 18:10","price":1633500},{"date":"1397/06/24 18:15","price":1632500},{"date":"1397/06/24 18:20","price":1631500},{"date":"1397/06/24 18:30","price":1630500},{"date":"1397/06/24 18:50","price":1631500},{"date":"1397/06/24 18:55","price":1630500},{"date":"1397/06/24 19:00","price":1631500},{"date":"1397/06/24 19:05","price":1633500},{"date":"1397/06/24 19:10","price":1635500},{"date":"1397/06/24 19:15","price":1641500},{"date":"1397/06/24 19:20","price":1646500},{"date":"1397/06/24 19:25","price":1644500},{"date":"1397/06/24 19:30","price":1639500},{"date":"1397/06/24 19:40","price":1642500},{"date":"1397/06/24 19:45","price":1645500},{"date":"1397/06/24 19:50","price":1648500},{"date":"1397/06/24 19:55","price":1649500},{"date":"1397/06/24 20:05","price":1655500},{"date":"1397/06/24 20:10","price":1659500}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398