پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1610000
بیشترین: 
1660000
قیمت تقلبی: 
1660000
زمان: 
6/24 20:10
قیمت آبشده بنکداری امروز 24 شهریور 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 1660000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 11:45","price":1613000},{"date":"1397/06/24 11:50","price":1622000},{"date":"1397/06/24 11:55","price":1623000},{"date":"1397/06/24 12:05","price":1621000},{"date":"1397/06/24 12:10","price":1613000},{"date":"1397/06/24 12:15","price":1610000},{"date":"1397/06/24 12:20","price":1611000},{"date":"1397/06/24 12:25","price":1616000},{"date":"1397/06/24 12:30","price":1614000},{"date":"1397/06/24 12:40","price":1611000},{"date":"1397/06/24 12:45","price":1610000},{"date":"1397/06/24 12:50","price":1612000},{"date":"1397/06/24 12:55","price":1616000},{"date":"1397/06/24 13:00","price":1620000},{"date":"1397/06/24 13:05","price":1613000},{"date":"1397/06/24 13:15","price":1618000},{"date":"1397/06/24 13:20","price":1617000},{"date":"1397/06/24 13:25","price":1618000},{"date":"1397/06/24 13:30","price":1615000},{"date":"1397/06/24 13:40","price":1618000},{"date":"1397/06/24 13:45","price":1625000},{"date":"1397/06/24 13:50","price":1628000},{"date":"1397/06/24 13:55","price":1621000},{"date":"1397/06/24 14:00","price":1625000},{"date":"1397/06/24 14:05","price":1630000},{"date":"1397/06/24 14:10","price":1624000},{"date":"1397/06/24 14:15","price":1630000},{"date":"1397/06/24 14:20","price":1631000},{"date":"1397/06/24 14:30","price":1627000},{"date":"1397/06/24 14:40","price":1632000},{"date":"1397/06/24 14:45","price":1634000},{"date":"1397/06/24 14:50","price":1636000},{"date":"1397/06/24 15:00","price":1628000},{"date":"1397/06/24 15:05","price":1635000},{"date":"1397/06/24 15:10","price":1636000},{"date":"1397/06/24 15:15","price":1632000},{"date":"1397/06/24 15:20","price":1631000},{"date":"1397/06/24 15:25","price":1630000},{"date":"1397/06/24 15:30","price":1632000},{"date":"1397/06/24 15:40","price":1631000},{"date":"1397/06/24 15:45","price":1629000},{"date":"1397/06/24 15:55","price":1630000},{"date":"1397/06/24 16:00","price":1632000},{"date":"1397/06/24 16:05","price":1630000},{"date":"1397/06/24 16:15","price":1633000},{"date":"1397/06/24 16:30","price":1634000},{"date":"1397/06/24 16:40","price":1633000},{"date":"1397/06/24 16:45","price":1637000},{"date":"1397/06/24 16:50","price":1635000},{"date":"1397/06/24 16:55","price":1632000},{"date":"1397/06/24 17:15","price":1630000},{"date":"1397/06/24 17:40","price":1631000},{"date":"1397/06/24 17:45","price":1633000},{"date":"1397/06/24 17:55","price":1634000},{"date":"1397/06/24 18:00","price":1632000},{"date":"1397/06/24 18:05","price":1633000},{"date":"1397/06/24 18:10","price":1634000},{"date":"1397/06/24 18:15","price":1633000},{"date":"1397/06/24 18:20","price":1632000},{"date":"1397/06/24 18:30","price":1631000},{"date":"1397/06/24 18:50","price":1632000},{"date":"1397/06/24 18:55","price":1631000},{"date":"1397/06/24 19:00","price":1632000},{"date":"1397/06/24 19:05","price":1634000},{"date":"1397/06/24 19:10","price":1636000},{"date":"1397/06/24 19:15","price":1642000},{"date":"1397/06/24 19:20","price":1647000},{"date":"1397/06/24 19:25","price":1645000},{"date":"1397/06/24 19:30","price":1640000},{"date":"1397/06/24 19:40","price":1643000},{"date":"1397/06/24 19:45","price":1646000},{"date":"1397/06/24 19:50","price":1649000},{"date":"1397/06/24 19:55","price":1650000},{"date":"1397/06/24 20:05","price":1656000},{"date":"1397/06/24 20:10","price":1660000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398