پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
366500
بیشترین: 
377900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
377900
زمان: 
6/24 20:10
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 24 شهریور 1397
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 24 شهریور 1397 , 377900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 11:45","price":367200},{"date":"1397/06/24 11:50","price":369200},{"date":"1397/06/24 11:55","price":369500},{"date":"1397/06/24 12:05","price":369000},{"date":"1397/06/24 12:10","price":367200},{"date":"1397/06/24 12:15","price":366500},{"date":"1397/06/24 12:20","price":366700},{"date":"1397/06/24 12:25","price":367900},{"date":"1397/06/24 12:30","price":367300},{"date":"1397/06/24 12:40","price":366700},{"date":"1397/06/24 12:45","price":366500},{"date":"1397/06/24 12:50","price":367000},{"date":"1397/06/24 12:55","price":367900},{"date":"1397/06/24 13:00","price":368800},{"date":"1397/06/24 13:05","price":367100},{"date":"1397/06/24 13:15","price":368300},{"date":"1397/06/24 13:20","price":368100},{"date":"1397/06/24 13:25","price":368300},{"date":"1397/06/24 13:30","price":367600},{"date":"1397/06/24 13:40","price":368300},{"date":"1397/06/24 13:45","price":369800},{"date":"1397/06/24 13:50","price":370600},{"date":"1397/06/24 13:55","price":369000},{"date":"1397/06/24 14:00","price":369900},{"date":"1397/06/24 14:05","price":371100},{"date":"1397/06/24 14:10","price":369700},{"date":"1397/06/24 14:15","price":371100},{"date":"1397/06/24 14:20","price":371300},{"date":"1397/06/24 14:30","price":370400},{"date":"1397/06/24 14:40","price":371500},{"date":"1397/06/24 14:45","price":372000},{"date":"1397/06/24 14:50","price":372400},{"date":"1397/06/24 15:00","price":370600},{"date":"1397/06/24 15:05","price":372100},{"date":"1397/06/24 15:10","price":372400},{"date":"1397/06/24 15:15","price":371500},{"date":"1397/06/24 15:20","price":371300},{"date":"1397/06/24 15:25","price":371100},{"date":"1397/06/24 15:30","price":371500},{"date":"1397/06/24 15:40","price":371300},{"date":"1397/06/24 15:45","price":370700},{"date":"1397/06/24 15:55","price":371100},{"date":"1397/06/24 16:00","price":371500},{"date":"1397/06/24 16:05","price":371100},{"date":"1397/06/24 16:15","price":371700},{"date":"1397/06/24 16:25","price":371600},{"date":"1397/06/24 16:30","price":372000},{"date":"1397/06/24 16:40","price":371700},{"date":"1397/06/24 16:45","price":372700},{"date":"1397/06/24 16:50","price":372200},{"date":"1397/06/24 16:55","price":371500},{"date":"1397/06/24 17:15","price":371100},{"date":"1397/06/24 17:40","price":371300},{"date":"1397/06/24 17:45","price":371700},{"date":"1397/06/24 17:55","price":372000},{"date":"1397/06/24 18:00","price":371500},{"date":"1397/06/24 18:05","price":371700},{"date":"1397/06/24 18:10","price":372000},{"date":"1397/06/24 18:15","price":371700},{"date":"1397/06/24 18:20","price":371500},{"date":"1397/06/24 18:30","price":371300},{"date":"1397/06/24 18:50","price":371500},{"date":"1397/06/24 18:55","price":371300},{"date":"1397/06/24 19:00","price":371500},{"date":"1397/06/24 19:05","price":372000},{"date":"1397/06/24 19:10","price":372400},{"date":"1397/06/24 19:15","price":373800},{"date":"1397/06/24 19:20","price":374900},{"date":"1397/06/24 19:25","price":374500},{"date":"1397/06/24 19:30","price":373300},{"date":"1397/06/24 19:40","price":374000},{"date":"1397/06/24 19:45","price":374700},{"date":"1397/06/24 19:50","price":375400},{"date":"1397/06/24 19:55","price":375600},{"date":"1397/06/24 20:05","price":377000},{"date":"1397/06/24 20:10","price":377900}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398