پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1916700
بیشترین: 
1980700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1976300
زمان: 
6/24 21:05
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 24 شهریور 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 1976300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 11:45","price":1952000},{"date":"1397/06/24 12:00","price":1947600},{"date":"1397/06/24 12:10","price":1936600},{"date":"1397/06/24 12:15","price":1937900},{"date":"1397/06/24 12:20","price":1934400},{"date":"1397/06/24 12:30","price":1932200},{"date":"1397/06/24 12:40","price":1925500},{"date":"1397/06/24 12:55","price":1916700},{"date":"1397/06/24 13:00","price":1927700},{"date":"1397/06/24 13:05","price":1925500},{"date":"1397/06/24 13:40","price":1934400},{"date":"1397/06/24 13:45","price":1932200},{"date":"1397/06/24 13:55","price":1938800},{"date":"1397/06/24 14:00","price":1943200},{"date":"1397/06/24 14:05","price":1954200},{"date":"1397/06/24 14:10","price":1949800},{"date":"1397/06/24 14:15","price":1941000},{"date":"1397/06/24 14:20","price":1945400},{"date":"1397/06/24 14:25","price":1943200},{"date":"1397/06/24 14:30","price":1949800},{"date":"1397/06/24 14:40","price":1947600},{"date":"1397/06/24 14:50","price":1949800},{"date":"1397/06/24 14:55","price":1956500},{"date":"1397/06/24 15:00","price":1958700},{"date":"1397/06/24 15:05","price":1956500},{"date":"1397/06/24 15:10","price":1960900},{"date":"1397/06/24 15:15","price":1956500},{"date":"1397/06/24 15:20","price":1949800},{"date":"1397/06/24 15:30","price":1947600},{"date":"1397/06/24 15:45","price":1945400},{"date":"1397/06/24 15:50","price":1947600},{"date":"1397/06/24 15:55","price":1941000},{"date":"1397/06/24 16:00","price":1945400},{"date":"1397/06/24 16:30","price":1949800},{"date":"1397/06/24 16:40","price":1952000},{"date":"1397/06/24 16:45","price":1949800},{"date":"1397/06/24 16:55","price":1945400},{"date":"1397/06/24 17:00","price":1944100},{"date":"1397/06/24 17:10","price":1943200},{"date":"1397/06/24 17:15","price":1946300},{"date":"1397/06/24 17:25","price":1947600},{"date":"1397/06/24 17:30","price":1943200},{"date":"1397/06/24 17:40","price":1945400},{"date":"1397/06/24 17:45","price":1944100},{"date":"1397/06/24 17:50","price":1945400},{"date":"1397/06/24 17:55","price":1947600},{"date":"1397/06/24 18:00","price":1949800},{"date":"1397/06/24 18:10","price":1948900},{"date":"1397/06/24 18:15","price":1945400},{"date":"1397/06/24 18:25","price":1945900},{"date":"1397/06/24 18:30","price":1947600},{"date":"1397/06/24 18:50","price":1945400},{"date":"1397/06/24 19:00","price":1947600},{"date":"1397/06/24 19:05","price":1952900},{"date":"1397/06/24 19:15","price":1954200},{"date":"1397/06/24 19:20","price":1960900},{"date":"1397/06/24 19:25","price":1965300},{"date":"1397/06/24 19:40","price":1963100},{"date":"1397/06/24 19:45","price":1961800},{"date":"1397/06/24 19:50","price":1963100},{"date":"1397/06/24 19:55","price":1967500},{"date":"1397/06/24 20:00","price":1969700},{"date":"1397/06/24 20:05","price":1974100},{"date":"1397/06/24 20:25","price":1980700},{"date":"1397/06/24 20:30","price":1976300},{"date":"1397/06/24 20:40","price":1978500},{"date":"1397/06/24 20:45","price":1971900},{"date":"1397/06/24 20:50","price":1976300},{"date":"1397/06/24 20:55","price":1971900},{"date":"1397/06/24 21:00","price":1974100},{"date":"1397/06/24 21:05","price":1976300}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398