پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
495280
بیشترین: 
510670
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
510670
زمان: 
6/24 20:10
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 24 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 24 شهریور 1397 , 510670 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 11:45","price":496200},{"date":"1397/06/24 11:50","price":498970},{"date":"1397/06/24 11:55","price":499280},{"date":"1397/06/24 12:05","price":498670},{"date":"1397/06/24 12:10","price":496200},{"date":"1397/06/24 12:15","price":495280},{"date":"1397/06/24 12:20","price":495590},{"date":"1397/06/24 12:25","price":497130},{"date":"1397/06/24 12:30","price":496360},{"date":"1397/06/24 12:40","price":495590},{"date":"1397/06/24 12:45","price":495280},{"date":"1397/06/24 12:50","price":495900},{"date":"1397/06/24 12:55","price":497130},{"date":"1397/06/24 13:00","price":498360},{"date":"1397/06/24 13:05","price":496050},{"date":"1397/06/24 13:15","price":497740},{"date":"1397/06/24 13:20","price":497430},{"date":"1397/06/24 13:25","price":497740},{"date":"1397/06/24 13:30","price":496820},{"date":"1397/06/24 13:40","price":497740},{"date":"1397/06/24 13:45","price":499740},{"date":"1397/06/24 13:50","price":500820},{"date":"1397/06/24 13:55","price":498670},{"date":"1397/06/24 14:00","price":499900},{"date":"1397/06/24 14:05","price":501440},{"date":"1397/06/24 14:10","price":499590},{"date":"1397/06/24 14:15","price":501440},{"date":"1397/06/24 14:20","price":501740},{"date":"1397/06/24 14:30","price":500510},{"date":"1397/06/24 14:40","price":502050},{"date":"1397/06/24 14:45","price":502670},{"date":"1397/06/24 14:50","price":502980},{"date":"1397/06/24 14:55","price":503280},{"date":"1397/06/24 15:00","price":500820},{"date":"1397/06/24 15:05","price":502820},{"date":"1397/06/24 15:10","price":503280},{"date":"1397/06/24 15:15","price":502050},{"date":"1397/06/24 15:20","price":501740},{"date":"1397/06/24 15:25","price":501440},{"date":"1397/06/24 15:30","price":502050},{"date":"1397/06/24 15:40","price":501740},{"date":"1397/06/24 15:45","price":500970},{"date":"1397/06/24 15:55","price":501440},{"date":"1397/06/24 16:00","price":502050},{"date":"1397/06/24 16:05","price":501440},{"date":"1397/06/24 16:15","price":502360},{"date":"1397/06/24 16:25","price":502210},{"date":"1397/06/24 16:30","price":502670},{"date":"1397/06/24 16:40","price":502360},{"date":"1397/06/24 16:45","price":503590},{"date":"1397/06/24 16:50","price":502980},{"date":"1397/06/24 16:55","price":502050},{"date":"1397/06/24 17:15","price":501440},{"date":"1397/06/24 17:40","price":501740},{"date":"1397/06/24 17:45","price":502360},{"date":"1397/06/24 17:55","price":502670},{"date":"1397/06/24 18:00","price":502050},{"date":"1397/06/24 18:05","price":502360},{"date":"1397/06/24 18:10","price":502670},{"date":"1397/06/24 18:15","price":502360},{"date":"1397/06/24 18:20","price":502050},{"date":"1397/06/24 18:30","price":501740},{"date":"1397/06/24 18:50","price":502050},{"date":"1397/06/24 18:55","price":501740},{"date":"1397/06/24 19:00","price":502050},{"date":"1397/06/24 19:05","price":502670},{"date":"1397/06/24 19:10","price":503280},{"date":"1397/06/24 19:15","price":505130},{"date":"1397/06/24 19:20","price":506670},{"date":"1397/06/24 19:25","price":506050},{"date":"1397/06/24 19:30","price":504510},{"date":"1397/06/24 19:40","price":505440},{"date":"1397/06/24 19:45","price":506360},{"date":"1397/06/24 19:50","price":507280},{"date":"1397/06/24 19:55","price":507590},{"date":"1397/06/24 20:05","price":509440},{"date":"1397/06/24 20:10","price":510670}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398