پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
371460
بیشترین: 
383010
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
383010
زمان: 
6/24 20:10
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 24 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 24 شهریور 1397 , 383010 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 11:45","price":372160},{"date":"1397/06/24 11:50","price":374230},{"date":"1397/06/24 11:55","price":374460},{"date":"1397/06/24 12:05","price":374000},{"date":"1397/06/24 12:10","price":372160},{"date":"1397/06/24 12:15","price":371460},{"date":"1397/06/24 12:20","price":371690},{"date":"1397/06/24 12:25","price":372850},{"date":"1397/06/24 12:30","price":372270},{"date":"1397/06/24 12:40","price":371690},{"date":"1397/06/24 12:45","price":371460},{"date":"1397/06/24 12:50","price":371930},{"date":"1397/06/24 12:55","price":372850},{"date":"1397/06/24 13:00","price":373770},{"date":"1397/06/24 13:05","price":372040},{"date":"1397/06/24 13:15","price":373310},{"date":"1397/06/24 13:20","price":373080},{"date":"1397/06/24 13:25","price":373310},{"date":"1397/06/24 13:30","price":372620},{"date":"1397/06/24 13:40","price":373310},{"date":"1397/06/24 13:45","price":374810},{"date":"1397/06/24 13:50","price":375620},{"date":"1397/06/24 13:55","price":374000},{"date":"1397/06/24 14:00","price":374930},{"date":"1397/06/24 14:05","price":376080},{"date":"1397/06/24 14:10","price":374700},{"date":"1397/06/24 14:15","price":376080},{"date":"1397/06/24 14:20","price":376310},{"date":"1397/06/24 14:30","price":375390},{"date":"1397/06/24 14:40","price":376540},{"date":"1397/06/24 14:45","price":377000},{"date":"1397/06/24 14:50","price":377240},{"date":"1397/06/24 14:55","price":377470},{"date":"1397/06/24 15:00","price":375620},{"date":"1397/06/24 15:05","price":377120},{"date":"1397/06/24 15:10","price":377470},{"date":"1397/06/24 15:15","price":376540},{"date":"1397/06/24 15:20","price":376310},{"date":"1397/06/24 15:25","price":376080},{"date":"1397/06/24 15:30","price":376540},{"date":"1397/06/24 15:40","price":376310},{"date":"1397/06/24 15:45","price":375730},{"date":"1397/06/24 15:55","price":376080},{"date":"1397/06/24 16:00","price":376540},{"date":"1397/06/24 16:05","price":376080},{"date":"1397/06/24 16:15","price":376770},{"date":"1397/06/24 16:25","price":376660},{"date":"1397/06/24 16:30","price":377000},{"date":"1397/06/24 16:40","price":376770},{"date":"1397/06/24 16:45","price":377700},{"date":"1397/06/24 16:50","price":377240},{"date":"1397/06/24 16:55","price":376540},{"date":"1397/06/24 17:15","price":376080},{"date":"1397/06/24 17:40","price":376310},{"date":"1397/06/24 17:45","price":376770},{"date":"1397/06/24 17:55","price":377000},{"date":"1397/06/24 18:00","price":376540},{"date":"1397/06/24 18:05","price":376770},{"date":"1397/06/24 18:10","price":377000},{"date":"1397/06/24 18:15","price":376770},{"date":"1397/06/24 18:20","price":376540},{"date":"1397/06/24 18:30","price":376310},{"date":"1397/06/24 18:50","price":376540},{"date":"1397/06/24 18:55","price":376310},{"date":"1397/06/24 19:00","price":376540},{"date":"1397/06/24 19:05","price":377000},{"date":"1397/06/24 19:10","price":377470},{"date":"1397/06/24 19:15","price":378850},{"date":"1397/06/24 19:20","price":380010},{"date":"1397/06/24 19:25","price":379540},{"date":"1397/06/24 19:30","price":378390},{"date":"1397/06/24 19:40","price":379080},{"date":"1397/06/24 19:45","price":379770},{"date":"1397/06/24 19:50","price":380470},{"date":"1397/06/24 19:55","price":380700},{"date":"1397/06/24 20:05","price":382080},{"date":"1397/06/24 20:10","price":383010}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398