کمترین: 
109
بیشترین: 
112
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
111
زمان: 
6/24 20:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 24 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 24 شهریور 1397 , 111 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 10:20","price":111},{"date":"1397/06/24 11:30","price":110},{"date":"1397/06/24 12:30","price":109},{"date":"1397/06/24 14:50","price":110},{"date":"1397/06/24 15:30","price":109},{"date":"1397/06/24 15:50","price":110},{"date":"1397/06/24 16:50","price":111},{"date":"1397/06/24 17:00","price":110},{"date":"1397/06/24 20:00","price":112},{"date":"1397/06/24 20:10","price":111}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399