پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1643
بیشترین: 
1690
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1683
زمان: 
6/24 21:10
قیمت کرون نروژ امروز 24 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 1683 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 10:20","price":1679},{"date":"1397/06/24 11:20","price":1670},{"date":"1397/06/24 11:50","price":1676},{"date":"1397/06/24 12:00","price":1656},{"date":"1397/06/24 12:10","price":1666},{"date":"1397/06/24 12:20","price":1660},{"date":"1397/06/24 12:30","price":1656},{"date":"1397/06/24 12:50","price":1650},{"date":"1397/06/24 13:00","price":1643},{"date":"1397/06/24 13:10","price":1651},{"date":"1397/06/24 13:20","price":1650},{"date":"1397/06/24 13:50","price":1655},{"date":"1397/06/24 14:00","price":1658},{"date":"1397/06/24 14:10","price":1661},{"date":"1397/06/24 14:20","price":1655},{"date":"1397/06/24 14:30","price":1662},{"date":"1397/06/24 14:50","price":1667},{"date":"1397/06/24 15:00","price":1673},{"date":"1397/06/24 15:10","price":1663},{"date":"1397/06/24 15:20","price":1662},{"date":"1397/06/24 15:30","price":1661},{"date":"1397/06/24 15:50","price":1670},{"date":"1397/06/24 16:00","price":1666},{"date":"1397/06/24 16:10","price":1677},{"date":"1397/06/24 16:30","price":1672},{"date":"1397/06/24 16:50","price":1676},{"date":"1397/06/24 17:00","price":1667},{"date":"1397/06/24 17:20","price":1669},{"date":"1397/06/24 17:50","price":1665},{"date":"1397/06/24 18:00","price":1669},{"date":"1397/06/24 18:10","price":1667},{"date":"1397/06/24 18:20","price":1663},{"date":"1397/06/24 18:50","price":1665},{"date":"1397/06/24 19:00","price":1663},{"date":"1397/06/24 19:10","price":1665},{"date":"1397/06/24 19:20","price":1671},{"date":"1397/06/24 19:50","price":1664},{"date":"1397/06/24 20:00","price":1690},{"date":"1397/06/24 20:10","price":1683},{"date":"1397/06/24 20:30","price":1689},{"date":"1397/06/24 20:50","price":1681},{"date":"1397/06/24 21:10","price":1683}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398