پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
35713
بیشترین: 
36751
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
36677
زمان: 
6/24 21:10
قیمت دینار بحرین امروز 24 شهریور 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 24 شهریور 1397 , 36677 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 10:20","price":36506},{"date":"1397/06/24 11:20","price":36313},{"date":"1397/06/24 11:50","price":36182},{"date":"1397/06/24 12:00","price":36242},{"date":"1397/06/24 12:10","price":36218},{"date":"1397/06/24 12:20","price":36087},{"date":"1397/06/24 12:30","price":36010},{"date":"1397/06/24 12:50","price":35876},{"date":"1397/06/24 13:00","price":35713},{"date":"1397/06/24 13:10","price":35897},{"date":"1397/06/24 13:20","price":35868},{"date":"1397/06/24 13:30","price":35865},{"date":"1397/06/24 13:50","price":35989},{"date":"1397/06/24 14:00","price":36039},{"date":"1397/06/24 14:10","price":36118},{"date":"1397/06/24 14:20","price":35987},{"date":"1397/06/24 14:30","price":36126},{"date":"1397/06/24 14:50","price":36240},{"date":"1397/06/24 15:00","price":36363},{"date":"1397/06/24 15:10","price":36150},{"date":"1397/06/24 15:20","price":36124},{"date":"1397/06/24 15:30","price":36108},{"date":"1397/06/24 15:50","price":36305},{"date":"1397/06/24 16:00","price":36221},{"date":"1397/06/24 16:10","price":36450},{"date":"1397/06/24 16:30","price":36353},{"date":"1397/06/24 16:50","price":36437},{"date":"1397/06/24 17:00","price":36234},{"date":"1397/06/24 17:10","price":36250},{"date":"1397/06/24 17:20","price":36292},{"date":"1397/06/24 17:50","price":36197},{"date":"1397/06/24 18:00","price":36279},{"date":"1397/06/24 18:10","price":36242},{"date":"1397/06/24 18:20","price":36158},{"date":"1397/06/24 18:30","price":36166},{"date":"1397/06/24 18:50","price":36200},{"date":"1397/06/24 19:00","price":36158},{"date":"1397/06/24 19:10","price":36200},{"date":"1397/06/24 19:20","price":36324},{"date":"1397/06/24 19:30","price":36332},{"date":"1397/06/24 19:50","price":36176},{"date":"1397/06/24 20:00","price":36751},{"date":"1397/06/24 20:10","price":36593},{"date":"1397/06/24 20:30","price":36716},{"date":"1397/06/24 20:50","price":36553},{"date":"1397/06/24 21:10","price":36677}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398