کمترین: 
11.1
بیشترین: 
11.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11.4
زمان: 
6/24 20:00
قیمت دینار عراق امروز 24 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 11.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 10:20","price":11.4},{"date":"1397/06/24 11:20","price":11.3},{"date":"1397/06/24 12:20","price":11.2},{"date":"1397/06/24 13:00","price":11.1},{"date":"1397/06/24 13:10","price":11.2},{"date":"1397/06/24 14:50","price":11.3},{"date":"1397/06/24 15:20","price":11.2},{"date":"1397/06/24 15:50","price":11.3},{"date":"1397/06/24 20:00","price":11.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399