پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
35092
بیشترین: 
36112
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
35956
زمان: 
6/24 21:10
قیمت ریال عمان امروز 24 شهریور 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 24 شهریور 1397 , 35956 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 10:20","price":35871},{"date":"1397/06/24 11:20","price":35682},{"date":"1397/06/24 11:50","price":35796},{"date":"1397/06/24 12:00","price":35612},{"date":"1397/06/24 12:10","price":35589},{"date":"1397/06/24 12:20","price":35459},{"date":"1397/06/24 12:30","price":35384},{"date":"1397/06/24 12:50","price":35252},{"date":"1397/06/24 13:00","price":35092},{"date":"1397/06/24 13:10","price":35273},{"date":"1397/06/24 13:20","price":35245},{"date":"1397/06/24 13:30","price":35242},{"date":"1397/06/24 13:50","price":35364},{"date":"1397/06/24 14:00","price":35413},{"date":"1397/06/24 14:10","price":35490},{"date":"1397/06/24 14:20","price":35361},{"date":"1397/06/24 14:30","price":35498},{"date":"1397/06/24 14:50","price":35609},{"date":"1397/06/24 15:00","price":35731},{"date":"1397/06/24 15:10","price":35521},{"date":"1397/06/24 15:20","price":35496},{"date":"1397/06/24 15:30","price":35480},{"date":"1397/06/24 15:50","price":35674},{"date":"1397/06/24 16:00","price":35591},{"date":"1397/06/24 16:10","price":35817},{"date":"1397/06/24 16:30","price":35721},{"date":"1397/06/24 16:50","price":35804},{"date":"1397/06/24 17:00","price":35604},{"date":"1397/06/24 17:10","price":35620},{"date":"1397/06/24 17:20","price":35661},{"date":"1397/06/24 17:50","price":35568},{"date":"1397/06/24 18:00","price":35648},{"date":"1397/06/24 18:10","price":35612},{"date":"1397/06/24 18:20","price":35529},{"date":"1397/06/24 18:30","price":35537},{"date":"1397/06/24 18:50","price":35571},{"date":"1397/06/24 19:00","price":35529},{"date":"1397/06/24 19:10","price":35571},{"date":"1397/06/24 19:20","price":35692},{"date":"1397/06/24 19:30","price":35700},{"date":"1397/06/24 19:50","price":35547},{"date":"1397/06/24 20:00","price":36112},{"date":"1397/06/24 20:10","price":35956},{"date":"1397/06/24 20:30","price":36078},{"date":"1397/06/24 20:50","price":35918},{"date":"1397/06/24 21:10","price":35956}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398