پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3618
بیشترین: 
3720
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3707
زمان: 
6/24 21:10
قیمت ریال عربستان امروز 24 شهریور 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 24 شهریور 1397 , 3707 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 10:20","price":3698},{"date":"1397/06/24 11:20","price":3679},{"date":"1397/06/24 11:50","price":3690},{"date":"1397/06/24 12:00","price":3672},{"date":"1397/06/24 12:10","price":3669},{"date":"1397/06/24 12:20","price":3656},{"date":"1397/06/24 12:30","price":3648},{"date":"1397/06/24 12:50","price":3634},{"date":"1397/06/24 13:00","price":3618},{"date":"1397/06/24 13:10","price":3637},{"date":"1397/06/24 13:20","price":3634},{"date":"1397/06/24 13:30","price":3633},{"date":"1397/06/24 13:50","price":3646},{"date":"1397/06/24 14:00","price":3651},{"date":"1397/06/24 14:10","price":3659},{"date":"1397/06/24 14:20","price":3651},{"date":"1397/06/24 14:30","price":3660},{"date":"1397/06/24 14:50","price":3671},{"date":"1397/06/24 15:00","price":3688},{"date":"1397/06/24 15:10","price":3662},{"date":"1397/06/24 15:30","price":3652},{"date":"1397/06/24 15:50","price":3678},{"date":"1397/06/24 16:00","price":3669},{"date":"1397/06/24 16:10","price":3693},{"date":"1397/06/24 16:30","price":3683},{"date":"1397/06/24 16:50","price":3691},{"date":"1397/06/24 17:00","price":3671},{"date":"1397/06/24 17:20","price":3677},{"date":"1397/06/24 17:50","price":3665},{"date":"1397/06/24 18:00","price":3675},{"date":"1397/06/24 18:10","price":3672},{"date":"1397/06/24 18:20","price":3663},{"date":"1397/06/24 18:30","price":3664},{"date":"1397/06/24 18:50","price":3667},{"date":"1397/06/24 19:00","price":3663},{"date":"1397/06/24 19:10","price":3677},{"date":"1397/06/24 19:20","price":3680},{"date":"1397/06/24 19:30","price":3681},{"date":"1397/06/24 19:50","price":3665},{"date":"1397/06/24 20:00","price":3681},{"date":"1397/06/24 20:10","price":3707},{"date":"1397/06/24 20:30","price":3720},{"date":"1397/06/24 20:50","price":3703},{"date":"1397/06/24 21:10","price":3707}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398