پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
44934
بیشترین: 
46240
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
46147
زمان: 
6/24 21:10
قیمت دینار کویت امروز 24 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 46147 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 10:20","price":45932},{"date":"1397/06/24 11:20","price":45690},{"date":"1397/06/24 11:50","price":45836},{"date":"1397/06/24 12:00","price":45600},{"date":"1397/06/24 12:10","price":45571},{"date":"1397/06/24 12:20","price":45405},{"date":"1397/06/24 12:30","price":45309},{"date":"1397/06/24 12:50","price":45140},{"date":"1397/06/24 13:00","price":44934},{"date":"1397/06/24 13:10","price":45166},{"date":"1397/06/24 13:20","price":45130},{"date":"1397/06/24 13:30","price":45126},{"date":"1397/06/24 13:50","price":45282},{"date":"1397/06/24 14:00","price":45345},{"date":"1397/06/24 14:10","price":45445},{"date":"1397/06/24 14:20","price":45279},{"date":"1397/06/24 14:30","price":45455},{"date":"1397/06/24 14:50","price":45597},{"date":"1397/06/24 15:00","price":45753},{"date":"1397/06/24 15:10","price":45484},{"date":"1397/06/24 15:20","price":45451},{"date":"1397/06/24 15:30","price":45431},{"date":"1397/06/24 15:50","price":45680},{"date":"1397/06/24 16:00","price":45574},{"date":"1397/06/24 16:10","price":45862},{"date":"1397/06/24 16:30","price":45740},{"date":"1397/06/24 16:50","price":45846},{"date":"1397/06/24 17:00","price":45590},{"date":"1397/06/24 17:10","price":45610},{"date":"1397/06/24 17:20","price":45663},{"date":"1397/06/24 17:50","price":45544},{"date":"1397/06/24 18:00","price":45647},{"date":"1397/06/24 18:10","price":45600},{"date":"1397/06/24 18:20","price":45494},{"date":"1397/06/24 18:30","price":45504},{"date":"1397/06/24 18:50","price":45547},{"date":"1397/06/24 19:00","price":45494},{"date":"1397/06/24 19:10","price":45547},{"date":"1397/06/24 19:20","price":45703},{"date":"1397/06/24 19:30","price":45713},{"date":"1397/06/24 19:50","price":45518},{"date":"1397/06/24 20:00","price":46240},{"date":"1397/06/24 20:10","price":46041},{"date":"1397/06/24 20:30","price":46197},{"date":"1397/06/24 20:50","price":45992},{"date":"1397/06/24 21:10","price":46147}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398