کمترین: 
9700
بیشترین: 
9981
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9961
زمان: 
6/24 21:10
قیمت دلار استرالیا امروز 24 شهریور 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 24 شهریور 1397 , 9961 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 10:20","price":9915},{"date":"1397/06/24 11:20","price":9863},{"date":"1397/06/24 11:50","price":9827},{"date":"1397/06/24 12:00","price":9777},{"date":"1397/06/24 12:10","price":9837},{"date":"1397/06/24 12:20","price":9801},{"date":"1397/06/24 12:30","price":9780},{"date":"1397/06/24 12:50","price":9744},{"date":"1397/06/24 13:00","price":9700},{"date":"1397/06/24 13:10","price":9750},{"date":"1397/06/24 13:20","price":9742},{"date":"1397/06/24 13:30","price":9741},{"date":"1397/06/24 13:50","price":9775},{"date":"1397/06/24 14:00","price":9788},{"date":"1397/06/24 14:10","price":9810},{"date":"1397/06/24 14:20","price":9774},{"date":"1397/06/24 14:30","price":9812},{"date":"1397/06/24 14:50","price":9843},{"date":"1397/06/24 15:00","price":9876},{"date":"1397/06/24 15:10","price":9818},{"date":"1397/06/24 15:30","price":9789},{"date":"1397/06/24 15:50","price":9849},{"date":"1397/06/24 16:00","price":9838},{"date":"1397/06/24 16:10","price":9900},{"date":"1397/06/24 16:30","price":9873},{"date":"1397/06/24 16:50","price":9896},{"date":"1397/06/24 17:00","price":9853},{"date":"1397/06/24 17:10","price":9845},{"date":"1397/06/24 17:20","price":9857},{"date":"1397/06/24 17:50","price":9831},{"date":"1397/06/24 18:10","price":9843},{"date":"1397/06/24 18:20","price":9820},{"date":"1397/06/24 18:30","price":9823},{"date":"1397/06/24 18:50","price":9832},{"date":"1397/06/24 19:00","price":9820},{"date":"1397/06/24 19:10","price":9832},{"date":"1397/06/24 19:20","price":9866},{"date":"1397/06/24 19:30","price":9868},{"date":"1397/06/24 19:50","price":9825},{"date":"1397/06/24 20:00","price":9981},{"date":"1397/06/24 20:10","price":9939},{"date":"1397/06/24 20:30","price":9972},{"date":"1397/06/24 20:50","price":9939},{"date":"1397/06/24 21:00","price":9928},{"date":"1397/06/24 21:10","price":9961}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399