پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
12106
بیشترین: 
12458
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12433
زمان: 
6/24 21:10
قیمت ین ژاپن امروز 24 شهریور 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 24 شهریور 1397 , 12433 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 10:20","price":12375},{"date":"1397/06/24 11:20","price":12310},{"date":"1397/06/24 11:50","price":12349},{"date":"1397/06/24 12:00","price":12285},{"date":"1397/06/24 12:10","price":12277},{"date":"1397/06/24 12:20","price":12233},{"date":"1397/06/24 12:30","price":12207},{"date":"1397/06/24 12:50","price":12161},{"date":"1397/06/24 13:00","price":12106},{"date":"1397/06/24 13:10","price":12168},{"date":"1397/06/24 13:20","price":12159},{"date":"1397/06/24 13:30","price":12158},{"date":"1397/06/24 13:50","price":12200},{"date":"1397/06/24 14:00","price":12217},{"date":"1397/06/24 14:10","price":12243},{"date":"1397/06/24 14:20","price":12199},{"date":"1397/06/24 14:30","price":12246},{"date":"1397/06/24 14:50","price":12285},{"date":"1397/06/24 15:00","price":12326},{"date":"1397/06/24 15:10","price":12254},{"date":"1397/06/24 15:20","price":12245},{"date":"1397/06/24 15:30","price":12240},{"date":"1397/06/24 15:50","price":12307},{"date":"1397/06/24 16:00","price":12278},{"date":"1397/06/24 16:10","price":12356},{"date":"1397/06/24 16:30","price":12323},{"date":"1397/06/24 16:50","price":12351},{"date":"1397/06/24 17:00","price":12283},{"date":"1397/06/24 17:10","price":12288},{"date":"1397/06/24 17:20","price":12302},{"date":"1397/06/24 17:50","price":12270},{"date":"1397/06/24 18:00","price":12298},{"date":"1397/06/24 18:10","price":12285},{"date":"1397/06/24 18:20","price":12257},{"date":"1397/06/24 18:30","price":12259},{"date":"1397/06/24 18:50","price":12271},{"date":"1397/06/24 19:00","price":12257},{"date":"1397/06/24 19:10","price":12271},{"date":"1397/06/24 19:20","price":12313},{"date":"1397/06/24 19:30","price":12316},{"date":"1397/06/24 19:50","price":12263},{"date":"1397/06/24 20:00","price":12458},{"date":"1397/06/24 20:10","price":12404},{"date":"1397/06/24 20:30","price":12446},{"date":"1397/06/24 20:50","price":12391},{"date":"1397/06/24 21:10","price":12433}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398