پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
17718
بیشترین: 
18233
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18197
زمان: 
6/24 21:10
قیمت پوند امروز 24 شهریور 1397
قیمت پونددر تاریخ 24 شهریور 1397 , 18197 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 10:20","price":18112},{"date":"1397/06/24 11:20","price":18016},{"date":"1397/06/24 11:50","price":18074},{"date":"1397/06/24 12:00","price":17981},{"date":"1397/06/24 12:10","price":17969},{"date":"1397/06/24 12:20","price":17904},{"date":"1397/06/24 12:30","price":17866},{"date":"1397/06/24 12:50","price":17800},{"date":"1397/06/24 13:00","price":17718},{"date":"1397/06/24 13:10","price":17810},{"date":"1397/06/24 13:20","price":17796},{"date":"1397/06/24 13:30","price":17794},{"date":"1397/06/24 13:50","price":17856},{"date":"1397/06/24 14:00","price":17881},{"date":"1397/06/24 14:10","price":17920},{"date":"1397/06/24 14:20","price":17854},{"date":"1397/06/24 14:30","price":17924},{"date":"1397/06/24 14:50","price":17980},{"date":"1397/06/24 15:00","price":18041},{"date":"1397/06/24 15:10","price":17935},{"date":"1397/06/24 15:20","price":17922},{"date":"1397/06/24 15:30","price":17915},{"date":"1397/06/24 15:50","price":18013},{"date":"1397/06/24 16:00","price":17971},{"date":"1397/06/24 16:10","price":18084},{"date":"1397/06/24 16:30","price":18036},{"date":"1397/06/24 16:50","price":18078},{"date":"1397/06/24 17:00","price":17977},{"date":"1397/06/24 17:10","price":17985},{"date":"1397/06/24 17:20","price":18006},{"date":"1397/06/24 17:50","price":17959},{"date":"1397/06/24 18:00","price":18000},{"date":"1397/06/24 18:10","price":17981},{"date":"1397/06/24 18:20","price":17939},{"date":"1397/06/24 18:30","price":17943},{"date":"1397/06/24 18:50","price":17960},{"date":"1397/06/24 19:00","price":17939},{"date":"1397/06/24 19:10","price":17960},{"date":"1397/06/24 19:20","price":18022},{"date":"1397/06/24 19:30","price":18026},{"date":"1397/06/24 19:50","price":17949},{"date":"1397/06/24 20:00","price":18233},{"date":"1397/06/24 20:10","price":18155},{"date":"1397/06/24 20:30","price":18216},{"date":"1397/06/24 20:50","price":18135},{"date":"1397/06/24 21:10","price":18197}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398