پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
15758
بیشترین: 
16216
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16184
زمان: 
6/24 21:10
قیمت یورو امروز 24 شهریور 1397
قیمت یورودر تاریخ 24 شهریور 1397 , 16184 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 10:20","price":16108},{"date":"1397/06/24 11:20","price":16023},{"date":"1397/06/24 11:50","price":16074},{"date":"1397/06/24 12:00","price":15992},{"date":"1397/06/24 12:10","price":15981},{"date":"1397/06/24 12:20","price":15923},{"date":"1397/06/24 12:30","price":15890},{"date":"1397/06/24 12:50","price":15830},{"date":"1397/06/24 13:00","price":15758},{"date":"1397/06/24 13:10","price":15840},{"date":"1397/06/24 13:20","price":15827},{"date":"1397/06/24 13:30","price":15826},{"date":"1397/06/24 13:50","price":15880},{"date":"1397/06/24 14:00","price":15902},{"date":"1397/06/24 14:10","price":15937},{"date":"1397/06/24 14:20","price":15879},{"date":"1397/06/24 14:30","price":15941},{"date":"1397/06/24 14:50","price":15991},{"date":"1397/06/24 15:00","price":16045},{"date":"1397/06/24 15:10","price":15951},{"date":"1397/06/24 15:20","price":15939},{"date":"1397/06/24 15:30","price":15933},{"date":"1397/06/24 15:50","price":16020},{"date":"1397/06/24 16:00","price":15983},{"date":"1397/06/24 16:10","price":16084},{"date":"1397/06/24 16:30","price":16041},{"date":"1397/06/24 16:50","price":16078},{"date":"1397/06/24 17:00","price":15988},{"date":"1397/06/24 17:10","price":15995},{"date":"1397/06/24 17:20","price":16014},{"date":"1397/06/24 17:50","price":15972},{"date":"1397/06/24 18:00","price":16008},{"date":"1397/06/24 18:10","price":15992},{"date":"1397/06/24 18:20","price":15955},{"date":"1397/06/24 18:30","price":15958},{"date":"1397/06/24 18:50","price":15973},{"date":"1397/06/24 19:00","price":15955},{"date":"1397/06/24 19:10","price":15973},{"date":"1397/06/24 19:20","price":16028},{"date":"1397/06/24 19:30","price":16031},{"date":"1397/06/24 19:50","price":15963},{"date":"1397/06/24 20:00","price":16216},{"date":"1397/06/24 20:10","price":16146},{"date":"1397/06/24 20:30","price":16201},{"date":"1397/06/24 20:50","price":16129},{"date":"1397/06/24 21:10","price":16184}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398