کمترین: 
13450
بیشترین: 
13800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13800
زمان: 
6/24 21:10
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 24 شهریور 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 13800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 10:20","price":13600},{"date":"1397/06/24 12:00","price":13580},{"date":"1397/06/24 12:20","price":13520},{"date":"1397/06/24 12:30","price":13450},{"date":"1397/06/24 12:50","price":13500},{"date":"1397/06/24 13:00","price":13450},{"date":"1397/06/24 13:10","price":13470},{"date":"1397/06/24 13:20","price":13520},{"date":"1397/06/24 14:00","price":13610},{"date":"1397/06/24 14:50","price":13550},{"date":"1397/06/24 15:00","price":13670},{"date":"1397/06/24 15:10","price":13550},{"date":"1397/06/24 15:20","price":13650},{"date":"1397/06/24 15:30","price":13655},{"date":"1397/06/24 15:50","price":13580},{"date":"1397/06/24 16:10","price":13590},{"date":"1397/06/24 16:20","price":13600},{"date":"1397/06/24 16:50","price":13580},{"date":"1397/06/24 17:10","price":13620},{"date":"1397/06/24 18:20","price":13610},{"date":"1397/06/24 19:00","price":13615},{"date":"1397/06/24 19:20","price":13620},{"date":"1397/06/24 19:50","price":13700},{"date":"1397/06/24 20:10","price":13740},{"date":"1397/06/24 20:30","price":13800},{"date":"1397/06/24 20:50","price":13780},{"date":"1397/06/24 21:10","price":13800}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398