پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
13557
بیشترین: 
13938
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13907
زمان: 
6/24 21:10
قیمت دلار امروز 24 شهریور 1397
قیمت دلاردر تاریخ 24 شهریور 1397 , 13907 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 10:20","price":13858},{"date":"1397/06/24 11:20","price":13785},{"date":"1397/06/24 11:50","price":13735},{"date":"1397/06/24 12:00","price":13665},{"date":"1397/06/24 12:10","price":13749},{"date":"1397/06/24 12:20","price":13699},{"date":"1397/06/24 12:30","price":13670},{"date":"1397/06/24 12:50","price":13619},{"date":"1397/06/24 13:00","price":13557},{"date":"1397/06/24 13:10","price":13616},{"date":"1397/06/24 13:20","price":13601},{"date":"1397/06/24 13:30","price":13615},{"date":"1397/06/24 13:50","price":13662},{"date":"1397/06/24 14:00","price":13681},{"date":"1397/06/24 14:10","price":13766},{"date":"1397/06/24 14:20","price":13701},{"date":"1397/06/24 14:30","price":13714},{"date":"1397/06/24 14:50","price":13757},{"date":"1397/06/24 15:00","price":13820},{"date":"1397/06/24 15:10","price":13723},{"date":"1397/06/24 15:30","price":13676},{"date":"1397/06/24 15:50","price":13782},{"date":"1397/06/24 16:00","price":13750},{"date":"1397/06/24 16:10","price":13837},{"date":"1397/06/24 16:30","price":13800},{"date":"1397/06/24 16:50","price":13817},{"date":"1397/06/24 17:00","price":13771},{"date":"1397/06/24 17:10","price":13755},{"date":"1397/06/24 17:20","price":13777},{"date":"1397/06/24 17:30","price":13779},{"date":"1397/06/24 17:50","price":13732},{"date":"1397/06/24 18:00","price":13742},{"date":"1397/06/24 18:10","price":13758},{"date":"1397/06/24 18:20","price":13726},{"date":"1397/06/24 18:30","price":13729},{"date":"1397/06/24 18:50","price":13742},{"date":"1397/06/24 19:00","price":13726},{"date":"1397/06/24 19:10","price":13779},{"date":"1397/06/24 19:20","price":13789},{"date":"1397/06/24 19:30","price":13792},{"date":"1397/06/24 19:50","price":13693},{"date":"1397/06/24 20:00","price":13808},{"date":"1397/06/24 20:10","price":13891},{"date":"1397/06/24 20:30","price":13938},{"date":"1397/06/24 20:50","price":13876},{"date":"1397/06/24 21:10","price":13907}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398