کمترین: 
2470.6
بیشترین: 
2470.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2470.6
زمان: 
6/24 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 24 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 24 شهریور 1397 , 2470.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 09:10","price":2470.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399