کمترین: 
61.7
بیشترین: 
61.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.7
زمان: 
6/24 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 24 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 61.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 09:10","price":61.7}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398