کمترین: 
12851.5
بیشترین: 
12851.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12851.5
زمان: 
6/24 09:10
قیمت بات تایلند امروز 24 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 24 شهریور 1397 , 12851.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 09:10","price":12851.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399