کمترین: 
3056.6
بیشترین: 
3056.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3056.6
زمان: 
6/24 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 24 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 24 شهریور 1397 , 3056.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 09:10","price":3056.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399