کمترین: 
3382.9
بیشترین: 
3382.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3382.9
زمان: 
6/24 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 24 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 24 شهریور 1397 , 3382.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 09:10","price":3382.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399