کمترین: 
352.9
بیشترین: 
352.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
352.9
زمان: 
6/24 09:10
قیمت دینار عراق امروز 24 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 352.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 09:10","price":352.9}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398