کمترین: 
10923.4
بیشترین: 
10923.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.4
زمان: 
6/24 09:10
قیمت ریال عمان امروز 24 شهریور 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 24 شهریور 1397 , 10923.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 09:10","price":10923.4}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399