کمترین: 
13869.4
بیشترین: 
13869.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13869.4
زمان: 
6/24 09:10
قیمت دینار کویت امروز 24 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 13869.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 09:10","price":13869.4}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399