کمترین: 
508.7
بیشترین: 
508.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
508.7
زمان: 
6/24 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 24 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 508.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 09:10","price":508.7}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399