کمترین: 
55.3
بیشترین: 
55.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
55.3
زمان: 
6/24 09:10
قیمت افغانی امروز 24 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 55.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 09:10","price":55.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398