کمترین: 
4340
بیشترین: 
4340
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4340
زمان: 
6/24 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 24 شهریور 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 4340 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 09:10","price":4340}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398