کمترین: 
3221.7
بیشترین: 
3221.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3221.7
زمان: 
6/24 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 24 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 24 شهریور 1397 , 3221.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 09:10","price":3221.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398