کمترین: 
3753.6
بیشترین: 
3753.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3753.6
زمان: 
6/24 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 24 شهریور 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 24 شهریور 1397 , 3753.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 09:10","price":3753.6}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399