کمترین: 
611.8
بیشترین: 
611.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
611.8
زمان: 
6/24 09:10
قیمت یوان چین امروز 24 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 24 شهریور 1397 , 611.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 09:10","price":611.8}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398