کمترین: 
5488.7
بیشترین: 
5488.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5488.7
زمان: 
6/24 09:10
قیمت پوند امروز 24 شهریور 1397
قیمت پونددر تاریخ 24 شهریور 1397 , 5488.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 09:10","price":5488.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398