کمترین: 
4884.5
بیشترین: 
4884.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4884.5
زمان: 
6/24 09:10
قیمت یورو امروز 24 شهریور 1397
قیمت یورودر تاریخ 24 شهریور 1397 , 4884.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 09:10","price":4884.5}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399