پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1690400
بیشترین: 
1737900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1734000
زمان: 
6/24 21:05
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 24 شهریور 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 1734000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 00:45","price":1728000},{"date":"1397/06/24 00:50","price":1727900},{"date":"1397/06/24 01:10","price":1728000},{"date":"1397/06/24 01:15","price":1727900},{"date":"1397/06/24 01:30","price":1728000},{"date":"1397/06/24 01:40","price":1727900},{"date":"1397/06/24 11:15","price":1718800},{"date":"1397/06/24 11:30","price":1719200},{"date":"1397/06/24 11:40","price":1716400},{"date":"1397/06/24 11:45","price":1724300},{"date":"1397/06/24 11:50","price":1715400},{"date":"1397/06/24 12:00","price":1714300},{"date":"1397/06/24 12:10","price":1706900},{"date":"1397/06/24 12:15","price":1708100},{"date":"1397/06/24 12:20","price":1704900},{"date":"1397/06/24 12:25","price":1704400},{"date":"1397/06/24 12:30","price":1700700},{"date":"1397/06/24 12:40","price":1697600},{"date":"1397/06/24 12:45","price":1698100},{"date":"1397/06/24 12:55","price":1690400},{"date":"1397/06/24 13:00","price":1700100},{"date":"1397/06/24 13:05","price":1695800},{"date":"1397/06/24 13:20","price":1697600},{"date":"1397/06/24 13:40","price":1705400},{"date":"1397/06/24 13:45","price":1703400},{"date":"1397/06/24 13:55","price":1709800},{"date":"1397/06/24 14:00","price":1709600},{"date":"1397/06/24 14:05","price":1718300},{"date":"1397/06/24 14:10","price":1714400},{"date":"1397/06/24 14:15","price":1707600},{"date":"1397/06/24 14:20","price":1711400},{"date":"1397/06/24 14:25","price":1709900},{"date":"1397/06/24 14:30","price":1719000},{"date":"1397/06/24 14:40","price":1717200},{"date":"1397/06/24 14:45","price":1715300},{"date":"1397/06/24 14:50","price":1715400},{"date":"1397/06/24 14:55","price":1721200},{"date":"1397/06/24 15:00","price":1690700},{"date":"1397/06/24 15:05","price":1711100},{"date":"1397/06/24 15:10","price":1714900},{"date":"1397/06/24 15:15","price":1711100},{"date":"1397/06/24 15:20","price":1705200},{"date":"1397/06/24 15:25","price":1705900},{"date":"1397/06/24 15:30","price":1713400},{"date":"1397/06/24 15:45","price":1718400},{"date":"1397/06/24 15:50","price":1720300},{"date":"1397/06/24 15:55","price":1714400},{"date":"1397/06/24 16:00","price":1725300},{"date":"1397/06/24 16:25","price":1720700},{"date":"1397/06/24 16:30","price":1721500},{"date":"1397/06/24 16:40","price":1724600},{"date":"1397/06/24 16:45","price":1722800},{"date":"1397/06/24 16:55","price":1717000},{"date":"1397/06/24 17:00","price":1715800},{"date":"1397/06/24 17:10","price":1715000},{"date":"1397/06/24 17:15","price":1717800},{"date":"1397/06/24 17:25","price":1718000},{"date":"1397/06/24 17:30","price":1714200},{"date":"1397/06/24 17:40","price":1713300},{"date":"1397/06/24 17:45","price":1712200},{"date":"1397/06/24 17:50","price":1713300},{"date":"1397/06/24 17:55","price":1713400},{"date":"1397/06/24 18:00","price":1715400},{"date":"1397/06/24 18:10","price":1714500},{"date":"1397/06/24 18:15","price":1711400},{"date":"1397/06/24 18:25","price":1711800},{"date":"1397/06/24 18:30","price":1713400},{"date":"1397/06/24 18:50","price":1711400},{"date":"1397/06/24 19:00","price":1713400},{"date":"1397/06/24 19:05","price":1718000},{"date":"1397/06/24 19:15","price":1719300},{"date":"1397/06/24 19:20","price":1715800},{"date":"1397/06/24 19:25","price":1719700},{"date":"1397/06/24 19:40","price":1717800},{"date":"1397/06/24 19:45","price":1707300},{"date":"1397/06/24 19:50","price":1708400},{"date":"1397/06/24 19:55","price":1721600},{"date":"1397/06/24 20:00","price":1728100},{"date":"1397/06/24 20:05","price":1732000},{"date":"1397/06/24 20:25","price":1737900},{"date":"1397/06/24 20:30","price":1734000},{"date":"1397/06/24 20:40","price":1736000},{"date":"1397/06/24 20:45","price":1730100},{"date":"1397/06/24 20:50","price":1734000},{"date":"1397/06/24 20:55","price":1730100},{"date":"1397/06/24 21:00","price":1732000},{"date":"1397/06/24 21:05","price":1734000}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398