کمترین: 
679.63
بیشترین: 
679.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
679.63
زمان: 
6/24 00:08
قیمت گازوئیل امروز 24 شهریور 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 679.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 00:08","price":679.63}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398