کمترین: 
68.94
بیشترین: 
69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69
زمان: 
6/24 02:08
قیمت نفت سبک امروز 24 شهریور 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 69 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 00:08","price":69},{"date":"1397/06/24 01:08","price":68.94},{"date":"1397/06/24 02:08","price":69}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399