پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1684100
بیشترین: 
1731600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1727800
زمان: 
6/24 21:05
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 24 شهریور 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 24 شهریور 1397 , 1727800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/24 00:00","price":1721600},{"date":"1397/06/24 00:05","price":1721700},{"date":"1397/06/24 00:15","price":1721600},{"date":"1397/06/24 00:25","price":1721700},{"date":"1397/06/24 00:50","price":1721600},{"date":"1397/06/24 00:55","price":1721700},{"date":"1397/06/24 01:05","price":1721600},{"date":"1397/06/24 01:10","price":1721700},{"date":"1397/06/24 11:15","price":1712600},{"date":"1397/06/24 11:30","price":1712900},{"date":"1397/06/24 11:40","price":1710200},{"date":"1397/06/24 11:45","price":1718000},{"date":"1397/06/24 11:50","price":1709200},{"date":"1397/06/24 12:00","price":1708100},{"date":"1397/06/24 12:10","price":1700700},{"date":"1397/06/24 12:15","price":1701800},{"date":"1397/06/24 12:20","price":1698700},{"date":"1397/06/24 12:25","price":1698200},{"date":"1397/06/24 12:30","price":1694500},{"date":"1397/06/24 12:40","price":1691400},{"date":"1397/06/24 12:45","price":1691900},{"date":"1397/06/24 12:55","price":1684100},{"date":"1397/06/24 13:00","price":1693800},{"date":"1397/06/24 13:05","price":1689600},{"date":"1397/06/24 13:20","price":1691400},{"date":"1397/06/24 13:40","price":1699200},{"date":"1397/06/24 13:45","price":1697200},{"date":"1397/06/24 13:55","price":1703600},{"date":"1397/06/24 14:00","price":1703300},{"date":"1397/06/24 14:05","price":1712100},{"date":"1397/06/24 14:10","price":1708200},{"date":"1397/06/24 14:15","price":1701300},{"date":"1397/06/24 14:20","price":1705200},{"date":"1397/06/24 14:25","price":1703700},{"date":"1397/06/24 14:30","price":1712800},{"date":"1397/06/24 14:40","price":1710900},{"date":"1397/06/24 14:45","price":1709100},{"date":"1397/06/24 14:50","price":1709200},{"date":"1397/06/24 14:55","price":1714900},{"date":"1397/06/24 15:00","price":1684500},{"date":"1397/06/24 15:05","price":1704800},{"date":"1397/06/24 15:10","price":1708700},{"date":"1397/06/24 15:15","price":1704800},{"date":"1397/06/24 15:20","price":1699000},{"date":"1397/06/24 15:30","price":1707200},{"date":"1397/06/24 15:45","price":1712200},{"date":"1397/06/24 15:50","price":1714000},{"date":"1397/06/24 15:55","price":1708200},{"date":"1397/06/24 16:00","price":1719000},{"date":"1397/06/24 16:25","price":1714400},{"date":"1397/06/24 16:30","price":1715300},{"date":"1397/06/24 16:40","price":1718400},{"date":"1397/06/24 16:45","price":1716500},{"date":"1397/06/24 16:55","price":1710800},{"date":"1397/06/24 17:00","price":1709600},{"date":"1397/06/24 17:10","price":1708800},{"date":"1397/06/24 17:15","price":1711600},{"date":"1397/06/24 17:25","price":1711800},{"date":"1397/06/24 17:30","price":1707900},{"date":"1397/06/24 17:40","price":1707100},{"date":"1397/06/24 17:45","price":1705900},{"date":"1397/06/24 17:50","price":1707100},{"date":"1397/06/24 17:55","price":1707200},{"date":"1397/06/24 18:00","price":1709200},{"date":"1397/06/24 18:10","price":1708300},{"date":"1397/06/24 18:15","price":1705200},{"date":"1397/06/24 18:25","price":1705600},{"date":"1397/06/24 18:30","price":1707200},{"date":"1397/06/24 18:50","price":1705200},{"date":"1397/06/24 19:00","price":1707200},{"date":"1397/06/24 19:05","price":1711800},{"date":"1397/06/24 19:15","price":1713000},{"date":"1397/06/24 19:20","price":1709600},{"date":"1397/06/24 19:25","price":1713400},{"date":"1397/06/24 19:40","price":1711600},{"date":"1397/06/24 19:45","price":1701100},{"date":"1397/06/24 19:50","price":1702200},{"date":"1397/06/24 19:55","price":1715400},{"date":"1397/06/24 20:00","price":1721900},{"date":"1397/06/24 20:05","price":1725800},{"date":"1397/06/24 20:25","price":1731600},{"date":"1397/06/24 20:30","price":1727800},{"date":"1397/06/24 20:40","price":1729800},{"date":"1397/06/24 20:45","price":1723900},{"date":"1397/06/24 20:50","price":1727800},{"date":"1397/06/24 20:55","price":1723900},{"date":"1397/06/24 21:00","price":1725800},{"date":"1397/06/24 21:05","price":1727800}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398